FAQ

Hur fungerar Carnetsystemet?

ATA-carnetsystemet är ett bra exempel på hur samarbetet mellan näringsliv och tullmyndigheter underlättar internationell handel. Anledningen till att det här enkla och smidiga systemet fungerar är att Handelskammaren står som garant gentemot tullmyndigheten för att varorna förs tillbaka igen.

Till vilka länder kan jag använda mig av en ATA-carnet?

Klicka här för att se en lista över de länder som accepterar ATA-carnet. Vissa länder har speciella regler när det gäller ATA-carneter, kontakta din handelskammare för mer information.

Vad kostar en ATA-carnet?

Kostnaden för ATA-carneten varierar och beror på hur många länder som ska besökas, varuvärdet, hur snabbt ATA-carneten ska behandlas, det sökande företagets kreditvärdighet samt om man är medlem i Handelskammaren eller inte. Kontakta din handelskammare för prisförfrågan.

Hur många resor kan vi göra med ATA-carneten?

Samma ATA-carnet kan användas till flera länder/resor under giltighetstiden förutsatt att varorna är desamma. Max 10 resor/carnet.

Hur snabbt kan vi få ATA-carneten?

Kontakta ditt lokala kontor för handläggningstid.

Måste vi ha en ATA-carnet?

En ATA-carnet är ett alternativ till att deponera tull och moms till utländska tullar. Fördelarna är många när du reser med en ATA-carnet. Du sparar tid och pengar då ATA-carneten gör att tullförfarandet blir enklare och snabbare. Du slipper deponera tull och moms till utländska tullar och du behöver endast ha ett dokument med dig på resan.

Hur länge är en ATA-carnet giltig?

Carnetens giltighetstid är ett år. Tidsfristen för tillfällig tullfrihet varierar i olika länder och kan dock vara kortare än carnetens giltighetstid. Utställningsvaror ska oftast återutföras senast tre månader efter att utställningen avslutats. För mer information kontakta din handelskammare.

Hur gör man vid ankomsten till destinationslandet?

Vid ankomsten besöker man det lokala tullkontoret för att få carneten instämplad i landet. Tänk på att tullens öppettider kan vara begränsade. Detta gäller även på returresan.