Handelskammaren är en privat medlemsorganisation. Medlemskapet är inte personligt utan omfattar alla anställda på företaget.

Genom ditt medlemskap får du tillgång till en världsomspännande mötesplats med fokus på affärskontakter, affärsnytta och internationell handel. Genom högkvalitativa evenemang och professionella affärsnätverk skapar vi nya möjligheter för nya kontakter som kan utveckla era affärer.

Vi driver frågor som är avgörande för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och konkurrenskraft. Som medlem bidrar du till att skapa opinion och påverka beslutsfattare så att de regioner vi representerar blir attraktivare platser för både företag och människor. 

Alla företag är välkomna som medlemmar i handelskamrarna. Ett medlemskap gör skillnad. Välj den handelskammare som är närmast dig.