Krav för ursprungsvaror

För att en produkt ska räknas som ursprungsvara ska den antingen

För ytterligare information om ursprungsklassning, kontakta tullsvar på telefon 0771-520 520