Varför behöver man EUR.1?

EUR.1 är inget krav för att tulla in varorna i importlandet, däremot är det en handelsfördel eftersom tullavgiften reduceras, oftast till 0%. Kontakta din handelskammare om du vill veta mer om hur du ansöker om EUR.1. Behöver du yttligare information om ursprungsregler bör du kontakta Tullverket på 0771-520 520.