Vilka länder accepterar EUR.1?

Detta preferenssystem gäller endast de länder med vilka EU har slutit ett handelsavtal. Gå in på länken nedan för att se vilka länder det gäller. Välj land och läs under Ursprungsintyg.

Tullverket