ATA-Carnet

När representanter för ditt företag reser till länder utanför EU och för med sig varor kan det ibland uppstå svårigheter när en gräns ska passeras. Använder du dig av en ATA-carnet behöver inte utländska tulldokument fyllas i och någon deposition av pengar hos tullen i utlandet är inte heller nödvändig. Det medför att gränspassagen blir smidigare och mindre tidskrävande. Att resa med en carnet ger ett förenklat förfarande vid temporär export.

ATA-carneten kan användas för tillfällig export av yrkesutrustning, mäss- och utställningsgods samt varuprover.

ATA-carneten är giltig under ett år och kan användas i ett femtiotal länder utanför EU.

Med ATA-Carnet slipper du: