Ursprungscertifikat

Ett ursprungscertifikat stryker exportvarors ursprung och krävs av många länder utan för EU vid import. En varas ursprung har stor handelspolitisk och statistisk betydelse. 

Ta reda på vilka dokumentkrav som gäller i det land du ska exportera varor till och hur många exemplar av Ursprungscertifikatet som krävs (det kan variera inom samma land). Intyget ska göras på fastställd blankett som du kan beställa hos oss. Bifoga alltid en exportfaktura där ursprungslandet framgår, för handelskammarens information. Kontakta din lokala handelskammare för rutiner kring utfärdande.