Visering

I vissa länder utanför EU kräver tullmyndigheten att frakthandlingar och andra dokument ska vara viserade av Handelskammaren för att importen ska beviljas.

Exempel på handlingar som ofta behöver viseras av handelskammaren är:

Vänligen ta med en kopia av din handling för handelskammarens information.