I ett privat skiljeförfarande utser parterna var sin skiljeman. Skiljedomsinstitutet utser ordförande i skiljerådet. Rådet avgör sedan tvisten och tvistlösningen sker utifrån fastslagna regler som fastställs av respektive institut. När du väljer privat skiljedomsförfarande går processen mycket snabbare än om du hamnar i en offentlig domstol.

Kontakta din närmaste handelskammares skiljedomsinstitut för att få veta mer om skiljeförfarande.