Överallt i världen är svenska företag och svenska varumärken minst lika välkända och respekterade som landet Sverige. Var helst i världen man befinner sig hittar man spåren av svenska företag och svenska innovationer. SKF:s logotyp syns tydligt på en fasad i Chongqing, en Volvo-buss rullar i Sao Paolo, H&M öppnar butik i New York, Ericsson säljer i Nairobi, IKEA bygger varuhus i Paris – svenskt näringsliv finns mitt i den globala utvecklingen. Handel och utbyte med andra länder – nära och långt borta – har varit och är en viktig del av Sveriges framgångssaga.

Vi är Swedish Chambers International och vi samlar stora delar av det svenska näringslivet, utanför Sverige. Vi består av svenska handelskammare på 38 viktiga platser där företag med svensk anknytning gör affärer. Vår svenska partner är Stockholms Handelskammare.

En utlandshandelskammare är en förening som lever på sina medlemmars uppdrag. Stora och små svenska företag går samman för att arbeta med frågor som berör alla. Vi är en mötesplats för affärskontakter och social samvaro men vi är också påverkare. Vi vill lyfta frågor som betyder mycket för näringslivet och för våra möjligheter att göra bra affärer.

Vi samarbetar med offentliga aktörer och andra organisationer – med alla som delar vår syn på att handel och ekonomiskt utbyte är förutsättning för välstånd och utveckling. 

Exempel på aktiviteter:

- Seminarier, möten och konferenser
- Kontakter med officiella svenska aktörer och aktörer i respektive land
- Presentationsmaterial om Sverige, svenska företag och företagens affärer i det aktuella landet.
- Samarbeten med utländska och svenska universitet
- Delegationsresor
- Sociala evenemang
 

The Swedish Chambers International (SCI)
De svenska handelskamrarna i utlandet har bildat föreningen SCI för att stärka det svenska varumärket, utbyta erfarenheter och kvalitetssäkra verksamheten.

Medlemmar i föreningen SCI

Svenska Handelskammaren i Chile

Svenska Handelskammaren i Argentina

Svenska Handelskammaren i Australien 

Svenska Handelskammaren i Bosnien Hercegovina   

Svenska Handelskammaren i Brasilien

Svenska Handelskammaren i Estland

Svenska Handelskammaren i Frankrike

Svenska Handelskammaren i Grekland

Svenska Handelskammaren i Hong Kong

Svenska Handelskammaren i Indien

Svenska Handelskammaren i Indonesien

Svenska Handelskammaren i Japan

Svenska Handelskammaren Kanada

Svenska Handelskammaren i Kina (Beijing och Shanghai)

Svenska Handelskammaren i Lettland

Svenska Handelskammaren i Litauen

Svenska Handelskammaren i Nederländerna

Svenska Handelskammaren i Portugal

Svenska Handelskammaren i Schweiz

Svenska Handelskammaren i Singapore

Svenska Handelskammaren i Slovakien

Svenska Handelskammaren i Spanien (Madrid)

Svenska Handelskammaren i Spanien (Barcelona)

Svenska Handelskammaren i Storbritannien

Svenska handelskammaren i Taipei

Svenska Handelskammaren i Thailand 

Swedish Chamber of Commerce in Turkey

Svenska Handelskammaren i Tyskland

Svenska Handelskammaren i USA

Svenska Handelskammaren i USA (New York)

Swedish Chambers International - svenska handelskammare i världens alla hörn
En utlandshandelskammare är en förening som lever på sina medlemmars uppdrag. Stora och små svenska företag går samman för att arbeta med frågor som berör alla. Vi är en mötesplats för affärskontakter och social samvaro men vi är också påverkare. Vi lyfter frågor som betyder mycket för näringslivet och för våra möjligheter att göra bra affärer. Vi samarbetar med offentliga aktörer och andra organisationer – med alla som delar vår syn på att handel och ekonomiskt utbyte är förutsättning för välstånd och utveckling.

Stockholms Handelskammare är ordförande i föreningen och koordinerar de gemensamma aktiviteterna. Årligen träffas alla handelskamrar i Stockholm för att diskutera strategiska frågor och byta erfarenheter.

Styrelse
Andreas Hatzigeorgiou, Stockholms Handelskammare, ordförande
Anders Fogelström/Gita Paterson, Frankrike
Kerstin Gerlagh, Nederländerna
Eva Karlberg, Hong Kong
Sara Larsson, Indien
Jonas Lindström, Brasilien
Peter Sandberg, Storbritannien

 
Koordinator är Victor Öman.