Norrbottens handelskammare Västerbottens handelskammare Handelskammaren Mittsverige Mellansvenska handelskammaren Stockholms handelskammare Handelskammaren Värmland Handelskammaren Mälardalen Östsvenska handelskammaren Västsvenska handelskammaren Handelskammaren Jönköpings län Sydsvenska Industri- och handelskammaren

I Sverige finns elva regionala handelskamrar från Luleå i norr till Malmö i söder. Handelskamrarna är privata och självständiga medlemsorganisationer som samarbetar inom ramen för Sveriges Handelskamrar. Vi arbetar för företagens bästa och är engagerade i tillväxtfrågor som exempelvis infrastruktur, internationell handel och kompetensförsörjning.

Under mer än 100 år har handelskamrarna drivit företagens intressen och varit en betydelsefull opinionsbildare i frågor för företagen. Genom täta kontakter med politiker och tjänstemän, genom debattartiklar, rapporter, möten, svar på remisser och nätverkande, bildar vi opinion för att det ska bli lättare att driva företag.

Handelskamrarna är en högkvalitativ mötesplats som erbjuder medlemmarna intressanta affärs- och nätverksmöjligheter. Dessutom fyller vi en unik och viktig roll i samhället som oberoende tredje part.

Stora delar av den svenska lagstiftningen baseras på beslut inom den Europeiska unionen. Sveriges Handelskamrar arbetar därför även med politisk påverkan och opinionsbildning på den europeiska arenan. Påverkansarbetet inom EU drivs via den europeiska handelskammarorganisationen Eurochambres.