Handelsdokument

Vi utfärdar olika typer av exportdokument. De vanligaste är ATA-carnet för temporär export och ursprungscertifikat för för export utanför EU.

Källkodsdeponering

Att deponera koden till en programvara hos Handelskammaren är att försäkra företaget mot den ekonomiska och arbetsmässiga förlust som kan bli följden om säljaren går i konkurs, eller slutar att underhålla programvaran.


Skiljedom

Ett skiljedomsinstitut erbjuder professionell tvistlösning för kommersiella parter. Det finns två metoder att slutligt lösa en tvist utan uppgörelse i godo eller genom medling, och det är domstolsprocess eller skiljeförfarande.

Besiktningsmän

Söker ni någon som kan ge en opartisk värdering? Då kan några Handelskamrar hjälpa till genom att förmedla kontakt med besiktnings- och värderingsmän. Ett antal handelskamrar förordnar besiktnings- och värderingsmän.


Importhandböcker

Du har tillgång till flera importhandböcker. Med hjälp av dem lotsas du igenom de viktigaste frågorna att känna till när du ska importera. Importhandböckerna vänder sig till dig som planerar att starta upp en importverksamhet, vill utveckla din import eller enbart har allmänna frågor.

Affärsresor

Handelskamrarna anordnar årligen kontaktresor till flera länder runt om i världen. Dessa utgör ett unikt tillfälle för ert företag att knyta nya värdefulla kontakter. Det kan till exempel röra sig om att hitta en ny leverantör, samarbetspartner eller importör.