IC, DVC – import av strategiskt gods

I många länder kräver man ett International Import Certificate (IC) innan export beviljas. En del av dessa länder kräver även ett leveransbekräftelsecertifikat (Delivery Verification Certificate) som styrker att varorna verkligen levererats till avsett destinationsland, ett s.k. DVC. Med IC förbinder sig importören att importera varor till Sverige och med DVC intygas att varorna verkligen anlänt.

Om det är första gången som du ansöker om IC- eller DVC ska du först fylla i ett frågeformulär med uppgifter om företaget, importändamål, försäljningsområde med mera.